Thiên nhiên

Văn hóa

Kiến trúc

Đời thường

Trang chủ  > Khám phá

Thiên nhiên

Văn hóa

Rộn ràng hội buôn Pơr’ning

Sau thời gian làm lụng vất vả, những ngày này, đồng bào Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang ...

Nhà mồ dân tộc Cơ Tu

Nhà mồ là một trong những công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất, vừa là văn hóa vật thể, vừa là văn hóa phi vật thể...

Kiến trúc

Đời thường