Thiên nhiên

Văn hóa

Kiến trúc

Đời thường

Trang chủ  > Khám phá > Kiến trúc

Kiến trúc

Nhà thờ Núi

Nhà thờ Núi còn có nhiều tên gọi bình dân như: Nhà thờ Nha Trang, Nhà thờ Ðá , Nhà thờ Ngã Sáu , nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi Nhà thờ Núi …

Nhà thờ Núi

Nhà thờ Núi còn có nhiều tên gọi bình dân như: Nhà thờ Nha Trang, Nhà thờ Ðá , Nhà thờ Ngã Sáu , nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi Nhà thờ Núi …

Cồng thành cổ Diên Khánh

Thành cổ Diên Khánh nằm cách TP. Nha Trang chừng 10km, địa phận khóm Đông Môn, thị trấn Diên Khánh...