Thiên nhiên

Văn hóa

Kiến trúc

Đời thường


(0 Đánh giá)

Đi tìm dấu vết của con đường đã mất - Phần 3

Sau khi tuyến đường xe lửa có răng cưa hoàn thành. Công ty “Chemin De Fer” (CFI) của Pháp nhập đầu máy xe lửa loại chạy được trên đường xe lửa răng cưa vào Việt Nam làm hai đợt.

Đợt đầu tiên: 7 đầu máy. 5 đầu tàu kiểu HG 4/4 của công ty Thụy Sĩ SLM Winterthurand (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Esslingen) và 2 đầu tàu cũng kiểu HG 4/4 do Công Ty của Đức (German MFE - Maschinenfabrik Esslingen) sản xuất.

  Đợt hai, giữa năm 1930 - 1947 công ty CFI mua được 6 đầu máy cũ của công ty Swiss FO (Furka-Oberwald), 2 loại HG 4/4 (serial number CFI 40-308 và 40-309) năm 1930 và 4 kiểu HG 3/4 (serial number CFI 31-201 đến 31-204 ) năm 1947.
Trong thời gian Nhật chiếm đóng Đông Dương, công ty CFI bị lấy mất 3 đầu tầu HG 4/4 không giấy tờ. Số đầu máy còn lại sau này khi người Pháp rút lui khỏi Việt Nam được chuyển giao cho Việt Nam. Số hiệu của các đầu máy vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi 3 chữ đầu là VHX thay vì CFI.

Vui lòng xem tiếp phần 4.

Vietnam Discoveries (Tổng hợp và sưu tầm)

 

width=

Cảm nhận(0) Viết cảm nhận của bạn tại đây nhé!Hieu pham
Đi tìm dấu vết của con đường đã mất - Phần 3
Dalat