Thiên nhiên

Văn hóa

Kiến trúc

Đời thường


(0 Đánh giá)

Dalat từ những ngày đầu tiên và trong thập niên 20-30

Ngày 1/11/1899, Toàn quyền Paul Doumerkys nghị định thành lập tỉnh Đồng Nai thượng, chon Drijing làm thủ phủ chính với hai trạm hành chính là Tánh Linh và Lâm Viên ( đặt tại Đà Lạt). Ý định ban đầu của nhà cầm quyền Pháp là xây dựng Đà Lạt thành một đô thị mang kiến trúc cổ điển châu Âu, năm 1906, vị thị trưởng thành phố Paris là ông Paul Champoudry được cử sang làm thị trưởng Đà Lạt đã thiết lập một bản thiết kế tổng quát về quy mô, kiến trúc cho Đà Lạt, tạo tiền đề cho việc chỉnh trang, phân lô thành phô này trong tương lai gần. 

Ngày 20/4/1916, vua Duy Tân thông báo Dụ thành lập khu thị tứ Đà Lạt và trao toàn bộ quyền hành cho Toàn quyền Đông Dương. Ngày 31/10/1920, Toàn quyền Maurice Long ký nghị định thành lập khu tự trị Lâm Viên, tách cao nguyên Lâm Viên ra khỏi tỉnh Lâm Viên, cũng ngày hôm đó Khu tự trị này được dổi tên thành thị xã Đà lạt, nâng Đà lạt lên làm thị xã hạng hai.

Năm 1923, kiến trúc sư người Pháp tên là Hesbrard tiến hành quy hoạch, Ngày 26/7/1926, một nghị định quan trọng được ban hành đã nâng tính tự trị của Đà Lạt lên mức cao hơn so với các thị xã và thành phố khác.

Năm 1933 kiến trúc sư Louis Georges Pineau lập đồ án chỉnh trang đô thị.

Vietnam Discoveries. (Sưu tầm)

Cảm nhận(0) Viết cảm nhận của bạn tại đây nhé!Dalat từ những ngày đầu tiên và trong thập niên 20-30
Dalat