Trung tâm Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Công viên hoa Đà lạt


(0 Đánh giá)

Công viên hoa Dalat - 2 ngày trước Dalat Festival 2012 khai mạc

 Một số hình ảnh công viên hoa Đà Lạt  2 ngày trước  Lễ hội hoa 2012...

 

Vietnam Discoveries.