Trung tâm Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Công viên hoa Đà lạt

Trang chủ  > Thư viện ảnh > Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Đồn điền trà Đà lạt vào năm 1927 - P1

Sở trà Cầu Đất - Đà Lạt được thành lập vào năm 1927 bởi người Pháp với tên gọi ban đầu “L'Arbre Broyé”. Ngày nay, với những gốc trà cổ thụ có tuổi gần cả thế...

Đồn điền trà Đà lạt vào năm 1927 - P2

Phần 2 tiếp theo với các hình ảnh của Sở trà Cầu Đất - Đà Lạt vào năm 1927...