Trung tâm Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Công viên hoa Đà lạt


(0 Đánh giá)

Một số loài hoa Dalat - Phần 1

Sau đây là một số loại hoa mà các bạn dễ dàng bắt gặp tại Dalat.