Trung tâm Đà Lạt

Công viên hoa Đà lạt


(0 Đánh giá)

Đà Lạt xưa

Đà Lạt vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 dứoi sự cai trị của ngừoi Pháp, một thành phố Dalat đã đựoc hình thành và phát triển mang dáng dấp cổ kính Tây Phưong với những kiến trúc mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp.