Trung tâm Đà Lạt

Công viên hoa Đà lạt

Trang chủ  > Thư viện ảnh > Trung tâm Đà Lạt

Trung tâm Đà Lạt

Một số loài hoa Dalat - Phần 1

Sau đây là một số loại hoa mà các bạn dễ dàng bắt gặp tại Dalat.

Một số loài hoa Dalat - Phần 2

Một số loài hoa Dalat - Phần 2

Một số loài hoa Dalat - Phần 3

Một số loài hoa Dalat - Phần 3

Đà Lạt xưa

Đà Lạt vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 dứoi sự cai trị của ngừoi Pháp, một thành phố Dalat đã đựoc hình thành và phát triển mang dáng dấp cổ kính Tây Phưong...